Εκπαιδευτική επίσκεψη 2009-2010

Δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα

1. Επικοινωνία μέσω e-mail και διαδικτυακών κοινοτήτων των μαθητών και καθηγητών των δύο σχολείων. Στο πλαίσιο της γνωριμίας των μαθητών δημιουργία ιστοσελίδας στο wiki του σχολείου για την παρουσίαση των μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
2. Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες με σκοπό την ανάδειξει και την αποτύπωσει των ανησυχιών, των προβλημάτων και των αδιεξόδων των εφήβων μαθητών στις δύο μεσογειακές χώρες.
3. Αναζήτηση κοινών πολιτισμικών στοιχείων και συνδεση της Τεργέστης με την Ελλάδα


Το εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποδέχτηκε την πρόταση υλοποίησης του προγράμματος είναι το LICEO SCIENTIFICO '' GALILEO GALILEI '' στην Τεργέστη της Ιταλίας
GALILEO GALILEI

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License