ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η Λ.Ο. του σχολείου μας συνέχισε για 5η χρονιά τη δραστηριότητά της, σε μια χρονιά δύσκολη για την Εκπαίδευση.
Γράφτηκαν ποιήματα, συγκροτήθηκε Λέσχη Ανάγνωσης που διάβασε το "Λάθος" του Α. Σαμαράκη στο φιλολογικό καφενείο "Κοραής", έγιναν επισκέψεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, γράφτηκε κριτική για το βιβλίο λογοτεχνίας της Α Λυκείου.
ΌΛα αυτά συμπεριλήφθηκαν στο ετήσιο περιοδικό της Ομάδας και προυσιάστηκαν στην πολιτιστική ημερίδα στο σχολείο.
Μέλη της Λ. Ομάδας: Ε.Λυκούδη,Δ. Κοντογιάννης,Ε. Γαλατσάνου, Ε. Γκούτα, Ε. Ζώρη,Ν. Παπαδοπούλου,Α. Ράλλη, Β. Πανοπούλου,Κ. Φράγκος, Ι. Συντελής, Ν. Τριανταφύλλου, Ε. Πολυκρέτη, Ν.Καραλούλη, Χ. Δρόσου, Ι. Μπασαράμπ.
Υπεύθυνοι καθηγητές: Π. Τσακρής, Σ. Μουργοπούλου


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License