Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στη Διεύθυνση του σχολείου βρίσκονται απο το Σεπτεμβριο του 2011 οι:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License