Βιολογία επιλογής 2009-2010

Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα Βιολογία επιλογής της Β' Λυκείου δημοσιεύουν τις παρουσιάσεις τους σε κάθε ενότητα του μαθήματος.

flickr:1910008931

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Επιθηλιακός ιστός
Παρουσίαση
2. Συνδετικός ιστός
Παρουσίαση ppt
3. Νευρικός ιστός
4. Μυικός ιστός
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

flickr:1910797736

Κεφάλαιο 1.

Συστήματα Συντονισμού

flickr:3140253711

Ρόλος του Νευρικού συστήματος
Νευρικό κύτταρο : λειτουργία και δομή - Δομή του Νευρικού συστήματος
Συγγραφή και επιμέλεια:
Παγώνας Δημήτριος, Πέππας Σπυρίδων, Πεππές Χαράλαμπος & Τζοβάρας Σωτήριος

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Α'
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Β'&Γ'
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Δ'
Νωτιαίος Μυελός


ΝΕΥΡΙΚΗ ΩΣΗ


Αισθήσεις


Υποδοχείς


Όραση


ΑΚΟΗ & ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ


ΜΑΘΗΣΗ


Κεφάλαιο 2

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα


Αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας


Δημιουργια γαμετών στον άνθρωπο


ΚΥΗΣΗ


Αντισύλληψη


Αφροδίσια νοσήματα (παρουσίαση των τριών πιο συνηθησμένων)


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License