ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
flickr:2836451842

.
Το σχολείο ιδρύθηκε το 1994. Ο μαθητικός πληθυσμός την πρώτη χρονιά ανερχόταν σε 71 μαθητές και μαθήτριες, κατανεμημένους σε τρία τμήματα. Υπηρετούσαν στο σχολείο επτά καθηγητές.
Την εποχή ίδρυσης του σχολείου, ήταν Υπουργός Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου, δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων ο Νικόλαος Ταμπακίδης και Διευθυντής της Γ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας ο Θωμάς Ζούμπος. Η κινητοποίηση της δημοτικής αρχής κατόπιν αιτημάτων γονέων και εκπαιδευτικών της περιοχής, καθώς και η ύπαρξη του Πειραματικού Γυμνασίου, οδήγησαν στη δημιουργία του σχολείου.
Οι πρώτοι καθηγητές που παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία ήταν οι:
Ασπασία Μίχα, Παναγιώτης Τσακρής και Καίτη Παπαδάκη, φιλόλογοι, Ιωάννης Παπαγιαννακόπουλος ,χημικός , Νίκος Χριστοδούλου, μαθηματικός και Εμμανουήλ Σαββιδάκης καλλιτεχνικών. Η Ασπασία Μίχα εξετέλεσε χρέη διευθύντριας έως τον Οκτώβριο του 1994, οπότε τοποθετήθηκε διευθυντής ο Ανδρέας Ζάκας, θεολόγος.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License