ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το Πειραματικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το 1994, άρχισε να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις αρχές ίδρυσής του και τη νομοθεσία που διέπει τα Πειραματικά σχολεία.
Γίνονται δειγματικές διδασκαλίες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε φοιτητές των διδασκαλικών σχολών, φιλόλογους, μαθηματικούς , φυσικούς, θεολόγους κλπ. Ακόμη επιμορφώνονται καθηγητές στα πλαίσια εισαγωγικής επιμόρφωσής τους καθώς και μεμονωμένοι φοιτητές διάφορων τμημάτων των Πανεπιστημίων, ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων. Συμμετέχει επίσης σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς. (PISA, COMENIUS, EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT.)
Το σχολείο παράλληλα είναι από τα συνεργαζόμενα σχολεία με την ΟΥΝΕΣΚΟ και εκτελεί προγράμματα ποικίλης υφής: Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής υγείας, Ανταλλαγές με σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.
Εκδίδει επίσης το περιοδικό «Πειραματισμοί» και διατηρεί Λογοτεχνική Ομάδα που δραστηριοποιείται με ποικίλους τρόπους, καθώς και δανειστική βιβλιοθήκη.

1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

direction-management

2. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

faculty-teachers

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

news
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License